Recycle

Je oude elektronica recyclen is gemakkelijk!

Recycle je elektrische en elektronische apparaten bij je plaatselijke recyclingcentrum. Om het dichtstbijzijnde centrum te vinden, bezoek je de website van de Overheid typ je jouw gemeente in.

Of hier bij Wecycle.nl vindt je meer info over recycelen.

 

Waarom recyclen?

Ongewenste elektrische apparatuur is het snelst groeiende type afval in Nederland.
Veel artikelen kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden gespaard. Als je geen elektrische apparatuur recyclet, kom je op een stortplaats terecht waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, schadelijk voor dieren in het wild en dus voor de gezondheid van de mens.

We zijn er trots op om je lokale overheid te ondersteunen bij het aanbieden van lokale recyclingfaciliteiten voor elektrische apparatuur.


Om je eraan te herinneren dat oude elektrische apparatuur kan worden gerecycled, zijn deze gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer. Gooi geen elektrische apparatuur (inclusief die gemarkeerd met dit symbool) in je gewone afvalbak.

Wat is WEEE?

Waste Electrical or Electronic Equipment (WEEE) is de richtlijn betreffende afgedankte elektrische of elektronische apparatuur en deze vereist een gescheiden inzameling en milieuvriendelijke verwerking van deze artikelen.

Hoe helpen we?

In Nederland moeten distributeurs, inclusief detailhandelaren, een systeem aanbieden waarmee zij hun oude artikelen gratis kunnen recyclen. Als een verantwoorde importeur hebben we voorbereidingen getroffen voor de financiële ondersteuning van het nationale netwerk van WEEE-recyclingcentra, opgericht door lokale autoriteiten. Dit wordt bereikt door het lidmaatschap van WEEE Nederland.

Lege batterijen / accu’s

Wij dragen met elke verkocht product bij aan de verantwoorde afvoer van de gebruikte batterijen en accu’s.

Alle info hierover vindt je hier.

Uiteraard lever je je lege batterijen in bij het daartoe bestemde inleverpunt 🙂
mocht je het vergeten zijn; die kan je hier vinden.

 

2019: Inzamelpercentage is gestegen

We kijken terug op een succesvol jaar. Het inzamelpercentage van draagbare batterijen is gestegen: volgens de wettelijke berekeningsmethode in Europa werd 50,6 procent van de op de markt gebrachte batterijen ingeleverd voor recycling. We hebben in totaal 4,6 miljoen kilo afgedankte batterijen ingezameld en 251 duizend kilo fietsaccu’s.

Bewustwording integraal toegenomen

Naast de inzameling via de ruim 25.000 Stibat-inleverpunten (zoals supermarkten en bouwmarkten), is ook de inzameling via de milieustraten en het bedrijfsafval gestegen. Zowel bij de mensen thuis als op de zakelijke markt is de bewustwording toegenomen. Goede voorlichting heeft hierin een grote rol gespeeld.

 

The House Of Marley

Wist je dat je The House Of Marley heel ver gaat in het (her)gebruik van verantwoorde materialen?
Gebruik van gerecycled plastic, aluminium, kurk, bamboe is heel normaal 

En bij elk verkocht Marley product draag je bij aan een nieuwe boom (One Tree Planted)!
Alle info vindt je hier op de site. 

Contactgegevens

Retourzending?

Voor het aanbieden van een reparatie dien je hier een RMA-nummer aan te vragen!